Show Info

Corner 308 Grill & Bar
308c Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam

Hải sản tươi sống

Hải sản của chúng tôi được đánh bắt, lựa chọn trực tiếp từ ngư dân hằng ngày. Vì vậy, số lượng sẽ có hạn và các loại hải sản theo ngày khác bạn có thể lựa chọn tại hồ của chúng tôi

Details

Grill Menu

Hải sản tươi sống

Hải sản của chúng tôi được đánh bắt, lựa chọn trực tiếp từ ngư dân hằng ngày. Vì vậy, số lượng sẽ có hạn và các loại hải sản theo ngày khác bạn có thể lựa chọn tại hồ của chúng tôi